GIỚI THIỆU | Hướng dẩn tìm kiếm TBS

Like Timbacsy on Facebook

Tử vi Giáp Ngọ 2014

Tu vi theo CUNG

HTML Map Aries - B?ch Duong hay Duong Cuu (21/3 �E19/4) Taurus - Kim Nguu (20/4 �E20/5) Gemini - Song T?  hay Song Sinh (21/5 �E21/6) Cancer - C? Gi?i hay B?c Gi?i (22/6 �E22/7) Leo - Su T? (23/7 �E22/8) Virgo - Xu Nu (Trinh Nu, That Nu) (23/8 �E22/9) Libra - Thi�n B�Eh ho?c Thi�n X?ng (23/9 �E22/10) Scorpio - H? C�p hay B�EC?p ho?c Th?n N�ng, Thi�n Y?t, Thi�n H?t (23/10 �E21/11) Sagittarius - Nh�n M�Eho?c X? Th?, Cung Th? (22/11 �E21/12) Capricornus - Ma K?t (22/12 �E19/1) Aquarius - B?o B�Eh hay Th?y B�Eh (20/1 �E18/2) Pisces - Song Ngu (19/2 �E20/3)

Bói tuổi thọ theo ngày sinh

Bạn không tin? Hãy làm 1 ví dụ nha: Bạn hãy nhập vào dãy số 19518902 (sinh ngày 19/5/1890), nhân dãy số này cho 2, lấy kết quả căn bậc hai 2 lần ta được dãy số 79.0444324325. Vậy tuổi thọ của người này là 79. Đây chính là tuổi thọ của Bác Hồ.

Đầu tiên bạn chuẩn bị sẵn 1 cái máy tính( loại dùng để tính toán cộng trừ nhân chia…)

Tiếp theo các bạn nhập theo thứ tự ngày tháng năm sinh và thêm số 2 vào nếu bạn sinh từ tháng 1 đến tháng 9. Nếu bạnh sinh từ tháng 10 đến tháng 12 thì không cần thêm số 2.

Ví dụ: bạn sinh ngày 16/8/1991 thì nhập vào 16819912

Sau đó nhân cho 2 ta được một dãy số: 33639824

Tiếp tục lấy căn bậc hai của dãy số này 2 lần(bấm nút sqrt trong chương trình calculator hay cái dấu căn bậc hai trong máy tính) ta sẽ được kết quả: 76.157631446666996…

Và con số trước dấu thập phân chính là tuổi là tuổi thọ của bạn.

Tử vi các tuổi năm Giáp Ngọ 2014

Nhan ban tin Boi Toan

Delivered by FeedBurner

f
Chuan doan theo trieu chung - Timbacsy