GIỚI THIỆU | Hướng dẩn tìm kiếm TBS

Like Timbacsy on Facebook

Tử vi Giáp Ngọ 2014

Tu vi theo CUNG

HTML Map Aries - B?ch Duong hay Duong Cuu (21/3 �E19/4) Taurus - Kim Nguu (20/4 �E20/5) Gemini - Song T?  hay Song Sinh (21/5 �E21/6) Cancer - C? Gi?i hay B?c Gi?i (22/6 �E22/7) Leo - Su T? (23/7 �E22/8) Virgo - Xu Nu (Trinh Nu, That Nu) (23/8 �E22/9) Libra - Thi�n B�Eh ho?c Thi�n X?ng (23/9 �E22/10) Scorpio - H? C�p hay B�EC?p ho?c Th?n N�ng, Thi�n Y?t, Thi�n H?t (23/10 �E21/11) Sagittarius - Nh�n M�Eho?c X? Th?, Cung Th? (22/11 �E21/12) Capricornus - Ma K?t (22/12 �E19/1) Aquarius - B?o B�Eh hay Th?y B�Eh (20/1 �E18/2) Pisces - Song Ngu (19/2 �E20/3)

Nam: Tân Sửu (1961) 51 tuổi, Sao Vân Hớn

Quý ông mạng Bích Thượng Thổ, tiểu hạn ở cung Kim là sinh xuất bị tiết khí, hao mòn làm gì cũng mất nhiều công sức. Năm nay với Thái Tuế và Lưu Thái Tuế hội chiếu.

Quý ông làm gì cũng bị gièm pha miệng tiếng, nhưng nhờ nhẫn nhục nên sẽ đổi hung thành kiết, với lộc tồn và lưu lộc tồn ở tiểu hạn, tài lộc năm nay dồi dào, càng cuối năm càng thuận lợi. Đã vậy lại hay có lộc bất ngờ.

Tuy nhiên về mặt giấy tờ luật pháp liên quan đến vấn đề tài chánh đôi khi cũng gặp rắc rối vì tiểu hạn nằm trong cung Tuế Hổ phù lai có Lưu Thái Tuế xung chiếu, nên có thể có tiểu nhân làm giảm uy tín và phiền hà về pháp luật.

Gia đình nhiều an vui về con cái nhưng luôn nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình. Một số trong quý ông gặp tang chế trong thân tộc

Tử vi các tuổi năm Giáp Ngọ 2014

Nhan ban tin Boi Toan

Delivered by FeedBurner

f
Chuan doan theo trieu chung - Timbacsy